Titlul proiectului: Îmbunătăţirea accesibilităţii şi amenajarea zonei turistice Harghita-Băi
Beneficiar: Municipiul Miercurea Ciuc
Data semnării contractului de finanţare: 26 iunie 2012
Valoarea totală a proiectului: 15.633.771,45 lei
Contribuţia Uniunii Europene: 9.277.271,24 lej
Contribuţia Guvernului României: 783.286,26 lej
Contribuţia Beneficiarului: 5.573.213,95 lej
Data începerii lucrărilor: 10 octombrie 2013
Durata de implementare a proiectului: 30 luni
Organism intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Constructor: S.C. General Construct S.A. în asociere cu Tectum Company S.A.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii publice de bază în staţiunea Harghita Băi pentru sprijinirea turismului bazată pe resurse specifice locale, cu scopul de a creşte numărul vizitatorilor şi a atrage noi investiţii în domeniul turismului, precum şi crearea de noi locuri de muncă.

Principalele activităţile ale proiectului:
Lucrări de modernizare reţele străzi şi alei – Reabilitarea străzilor şi acceselor pietonale în 4329 metri linear. Realizarea unui sistem rutier modern şi eficient, dotat cu parcări, indicatori de circulaţie;
Reabilitare, modernizare mofetă – Realizarea unei clădiri moderne dotată cu vestiare, blocuri sanitare instalaţii interioare cu o suprafaţă reconstruită 157 mp, cu o suprafaţă nouă construită 322,48 mp;
Sistem de iluminat public – Modernizarea şi extinderea reţelei electrice subterane compusă din 5 tronsoane în total de 6053 m Lc şi plasarea stâlpurilor de ilumint public pentru străzi (199 buc);
Puncte de colectare selectivă – 3 puncte de colectare selectivă, acoperit, împrejmuit pe o suprafaţă astfaltată cu acces pentru public (turişti, locatari).
Panouri informative – 4 panouri informative confecţionate din lemn cu informaţii pentru turişti, trilingv, cu această ocazie vor fi montate şi coşurile de gunoi confecţionate din lemn (13 buc) ;
Marcarea traseelor turistice – amenajarea şi marcarea a trei trasee turistice cu 14 pozne indicatoare (tăbliţe în formă de săgeată care cuprind anumite informaţii).